GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εφεδρικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου και εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ, εξαιρούνται από την λήψη Άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Για την έκδοση της σχετικής
Απόφασης Απαλλαγής από την Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Ν.Α.Α. απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Απόφαση εξαίρεσης από την λήψη άδειας παραγωγής από ΡΑΕ

2. Τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού σταθμού (ισχύς, τεχνικά χαρακτηριστικά των ζευγών, διατάξεις ηλεκτρικής προστασίας), τις ανάγκες που θα εξυπηρετούνται και τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 ή 1:2000, που θα παρουσιάζεται το γήπεδο με τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού.

3. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της κύριας εγκατάστασης ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας των εγκαταστάσεων με τις οποίες θα συνδεθεί ο εφεδρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής.

4. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΗ και Παραγωγού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ.1 του Ν2244/1994 (ΦΕΚ 168Α')

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις της.


Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων και σχεδιαγραμμάτων καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης, ΡΑΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΗ)Σχετική Νομοθεσία :

- Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131 (ΦΕΚ2442/Β/11-12-2009)
"Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 385/Β/1995)

- Ν. 1559/1985 (ΦΕΚ 135Α) (ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19)
"Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις"

- Π.Δ. 92/1993 (ΦΕΚ 28Α) §42
"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία εφεδρικών Η/Ζ στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες"

- Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1§α, 1§2*11 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 2§1 +3)
"Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις"

- Κ.Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/1995 (ΦΕΚ 385Β)
"Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης"

- Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α)
ΚΑΙ §3 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10§1α,β,γ,δ & §2 ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν.2941/01 (ΦΕΚ 201 Α)
"Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού