GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ADR

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ64834/5491 (ΦΕΚ1350/Β/07-11-00), όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, θα πρέπει να ορίσουν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ (07/05/2001), "σύμβουλο ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων" επιφορτισμένου με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές για το κοινό, τα αγαθά και το περιβάλλον.

Ο σύμβουλος, υπό την ευθύνη του προϊσταμένου της επιχείρησης, έχει ως κύρια αποστολή να αναζητεί κάθε μέσο και να προωθεί κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών τηρουμένων των ισχυουσών ρυθμίσεων και υπό βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας.

Αναλυτικότερα τα καθήκοντα του συμβούλου, προσαρμοσμένα στις δραστηριότητες της επιχείρησης και όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω ΚΥΑ έχουν ως εξής :

 • Εξετάζει κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων
 • Συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Μεριμνά για την κατάρτιση ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή ενδεχομένως προς τη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΠΜΕ και στην αρμόδια τοπική Αστυνομική Αρχή, ωε προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.


Ειδικότερα στα καθήκοντα του συμβούλου περιλαμβάνεται και η εξέταση των κάτωθι:

 • των διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • της πρακτική της επιχείρησης σχετικά με τη συνεκτίμηση, κατά την αγορά των μεταφορικών μέσων, κάθε ειδικής ανάγκης σε σχέση με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα,
 • των διαδικασιών επιθεώρησης του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
 • της κατάλληλης κατάρτισης του αρμόδιου προσωπικού της επιχείρησης
 • της εφαρμογής κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
 • της ανάλυσης και εάν παραστεί ανάγκη, τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τα ατυχήματα, τα περιστατικά ή τις σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
 • της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη ατυχημάτων, περιστατικών ή σοβαρών παραβάσεων,
 • της συνεκτίμησης των νομοθετικών προϋποθέσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την επιλογή και τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων ή άλλων μεσαζόντων,
 • της εξακρίβωσης κατά πόσον το προσωπικό που ασχολείται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών διαθέτει διαδικασίες εκτέλεσης και λεπτομερείς εντολές,
 • της ευαισθητοποίησης στους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών,
 • της εφαρμογής μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στα μεταφορικά μέσα, των εγγράφων και εξοπλισμών ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις μεταφορές και τη συμμόρφωση των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισμών με τις οικείες ρυθμίσεις,
 • της εφαρμογής μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων σχετικά με τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης.


Το Γραφείο μας δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς των κάτωθι κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων :

Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2 Αέρια
Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργείς ουσίες και στερεά απευαισθη-τοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2 Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με νερό αποβάλλουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2 Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού