GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο


H
εταιρεία GTEC ΙΚΕ δραστηριοποιείται, από το έτος 1974, στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση τον κλάδο της βιομηχανίας.

Οι μεταρρυθμίσεις της Νομοθεσίας, που άπτεται βιομηχανικών θεμάτων, και η εναρμόνιση αυτής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις στη λήψη μέτρων προς συμμόρφωση σε όλο και αυστηρότερα λειτουργικά και περιβαλλοντικά πλαίσια.

Το εταιρεία μας έχοντας ασχοληθεί με το σύνολο σχεδόν των βιομηχανικών δραστηριοτήτων διαθέτει την εμπειρία και ικανότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία σε κάθε θέμα αδειοδότησης προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που άρχονται από τον δωρεάν έλεγχο της πληρότητας και ισχύος τυχόν υπαρχόντων αδειών ή στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων από την διερεύνηση των δυνατοτήτων αδειοδότησης σε συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας, την θέση εγκατάστασης και την χρήση του κτιρίου.

Εν συνεχεία και με την σύναψη συνεργασίας, αναλαμβάνουμε να σας προσκομίσουμε όλες τις απαιτούμενες άδειες με την σύνταξη τόσο των απαιτούμενων μελετών όσο και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών όχι μόνο στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης εκάστοτε Περιφέρειας) όσο και στις συναρμόδιες Υπηρεσίας (Δ/νση Περιβάλλοντος, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομικό, κλπ).

Στόχος μας αποτελεί πάντοτε η εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης για την συμμόρφωση της επιχείρησης σας με τα νομοθετικά πλαίσια όσο και η ταχύτερη δυνατή αποπεράτωση των εργασιών αδειοδότησης. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και του ρυθμούς της εποχής, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την στενότητα χρόνου σε περιπτώσεις εντάξεων σε επενδυτικά προγράμματα καθώς και πιστοποιήσεις κατά ISO, όπου η έγκαιρη και σίγουρη προσκόμιση της άδειας λειτουργίας αποτελεί μονόδρομο.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪΔΗΣ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΑ :

ΟΡΟΦΟΣ:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001


Ιούλιος 2021

Έκδοση του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/12-07-2021) "Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ..." (βλ. Νομοθεσία)

Έκδοση της υπ' αριθμ. 72588 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3299/Β/26-07-2021) με την οποία θεσμοθετείται η έκδοση διακριτής Απόφασης της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης για τον καθορισμό των Π.Π.Δ. μεταποιητικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς γνωστοποίησης εγκατάστασης & λειτουργίας.


Ιούνιος 2021

Έκδοση του Ν.4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/26-06-2021) "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων ....."
Εισάγει το καθεστώς γνωστοποίησης για την αδειοδότηση των κάτωθι δραστηριοτήτων :

Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων
Σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και κέτρων θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών
Σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
Αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων
Εργαστηρίων αισθητικής
Τουριστικών γραφείων
Τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
Μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμου και κέντρων θαλασσοθεραπείας
Κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης
κλπ


Απρίλιος 2021


Έκδοση του Ν.47/96/2021 (ΦΕΚ 63/Α/17-04-2021) "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων ....."
Εισάγει το καθεστώς γνωστοποίησης για την αδειοδότηση των κάτωθι δραστηριοτήτων :

Λούνα πάρκ, τσίρκων & παγοδρομίων
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων & Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία
Σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
Εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
Σχολών επαγγελματικής κατάρτισης
μεταφορέων
Σχολών επαγγελματικής κατάρτισης
οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων
Συνεργείων οχημάτων
Χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Πλυντηρίων - λιπαντηρίων οχημάτων
Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων
Χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Επίσης, θέτει ειδικές ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης

Τουριστικών δραστηριοτήτων
Μεταποιητικών δραστηριοτήτων
Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής

Σεπτέμβριος 2020

'Εκδοση της νέας κοινής περιβαλλοντικής κατάταξης και κατάταξης όχλησης με σημαντική αύξηση ορίων σε πλήθος δραστηριοτήτων. Επισημαίνουμε ότι πλέον οι κατηγορίες Α1, Α2 & Β αντιστοιχούν πλέον όσο αναφορά το βαθμό όχλησης σε υψηλή, μέση και χαμηλή. (βλ. Νομοθεσία)


* Υποχρεωτικό πεδίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού