GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1. Ν.3982 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011)

"Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"


Με το δεύτερο μέρος του εν λόγω Νόμου γίνεται προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Μερικές από τις κύριες αλλαγές που επέρχονται είναι η δυνατότητα αδειοδότησης, πέρα από της Δ/νσεις Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας, και από τα οικεία Επιμελητήρια και από το ΤΕΕ. Επίσης, η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης, όπου αυτή απαιτείται, χορηγείται άμεσα και ακολουθεί η διαδικασία αυτοψίας ενώ αντί της άδειας λειτουργίας προβλέπεται η κατάθεση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία θα δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Επισημαίνουμε, ότι το μέρος "Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής" του Ν.3325/05 παραμένει να ισχύει ως έχει. Επιπλέον καταργούνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για δραστηριότητες της (Β) κατηγορίας, για τις οποίες προβλέπονται τυποποιημένοι όροι, οι οποίοι και θα συγχωνεύονται είτε στην άδεια εγκατάστασης είτε στην Υ.Δ. απαλλαγής. Παρομοίως, καταργούνται οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων και οι άδειες διαχείρισης διάθεσης επικινδύνων και στερεών μη επικινδύνων απποβλήτων, οι οποίες και θα συγχωνεύονται στην περίπτωση δραστηριοτήτων της (Α) κατηγορίας στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και στην περίπτωση δραστηριοτήτων της (Β) κατηγορίας στην άδεια εγκατάστασης ή στην Υ.Δ. απαλλαγής.

2. Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158/Β/03-02-2012)

"Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία ή τεχνική ανασυγκρότηση".

3. Υ.Α. οικ.5540/71/Φ15 (ΦΕΚ 60/Β/18-01-2018)


"
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β'158)..."

4. Υ.Α. οικ.64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278/Β/15-06-2018)


"Τροποποίηση της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση."

5. Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)

Άρθρα 43 & 44 "Τροποποιήσεις του Ν.3325/2005 & Ν.3982/2011"


6. ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014)

"Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων"

Κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας για 103 μεταποιητικές δραστηριότητες χωρίς όμως να καταργείται και η υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων δυνάμει της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012.


7. N.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016)

"Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις"

Νόμος πλαίσιο για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών καθώς και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσω της εισαγωγής της διαδικασίας γνωστοποίησης λειτουργίας.

8. YA οικ.32790/392/Φ.15 (ΦΕΚ 1061/Β/28-03-2017)

"Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυτοποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας"


9. Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14-06-2018)

"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις"

Τα άρθρα 70-79 τροποποιούν διατάξεις του Ν.4442/2016 και Ν.3982/2011 γενικεύοντας το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων και εισάγοντας τον θεσμό της έγκρισης λειτουργίας για μονάδες περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 & Α2 ή που εμπίπτουν στην οδηγία
SEVEZO III. Επίσης, εισάγεται η διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας για τα έργα και δραστηριότητες "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών", που εμπίπτουν στην Ομάδα 4 της περιβαλλοντικής κατάταξης.

10. N. 3325 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-05)

"Ίδρυση & λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις"

Με την έκδοση του Ν.3982 καταργήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Ν.3325/05, εκτός του 2ου μέρους αυτού, που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη στην Αττική.

11
. N. 3526 (ΦΕΚ 24/Α/9-2-07)

"Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις"


Καθορίζει τις προδιαγραφές και όρους για την ίδρυση αρτοποιείωνΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS)

1.
N. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/08-10-2014)

"Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις"

2. ΚΥΑ Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ
62/Β/18-01-2018)

"Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων."

3.
Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α/17-04-2021)

"Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων ....."ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Β/21-09-2011)

"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"

Καθορίζει την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης


2. N.4685 (
ΦΕΚ 92/A/07-05-2020)

"Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις"


3. ΚΥΑ οικ.92108/1045/Φ.15
(ΦΕΚ 3833/Β/09-09-2020)


"Κατάταξη στις κατηγορίες παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπο στοιχεία 3137/191/Φ.15/23-3-2012 (Β΄1048) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.9α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (Α΄143)"


Πρόκειται για την νέα κοινή πλέον περιβαλλοντική κατάταξη και κατάταξη όχλησης με σημαντική αύξηση ορίων σε πλήθος δραστηριοτήτων. Επισημαίνουμε ότι πλέον οι κατηγορίες Α1, Α2 & Β αντιστοιχούν πλέον όσο αναφορά το βαθμό όχλησης σε υψηλή, μέση και χαμηλή.

4. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022)

"Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
κασι ισχύει"

Νέα περιβαλλοντική κατάταξη όλων των έργων & δραστηριοτήτων εκτός των μεταποιητικών που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020

5
. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)

"Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί".

Κατατάσσει περιβαλλοντικά όλες τις δραστηριότητες σε δύο κατηγορίες Α (με δύο υποκατηγορίες Α1 & Α2) και Β.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω (3) ΚΥΑ καταργείται ως προς την κατάταξη των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.


6. ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012)

"Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα".


Κατατάσσει όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες βάσει του ΚΑΔ και της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς ή της παραγωγικότητας σε τρεις κατηγορίες (χαμηλής, μέσης & υψηλής όχλησης)
Μετά την έκδοση της ανωτέρω (3) ΚΥΑ καταργείται επί ουσίας η παρούσα εκτός των ακολούθως παρατιθέμενων δραστηριοτήτων :
α/α 284, 301, 302, 303α, 303β, 303γ, 303δ, 303ε., 303στ, 303ζ και 304


7. ΚΥΑ οικ.2307 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018)

"
Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασηςτου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης,7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων''

8. KYA ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2019)

"Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών"


9. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία δυνάμει της Υ.Α.1958 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012).


10. Ν. 3010 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-02)

"Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις"


Ορίζει τις κατηγορίες κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορίζει τις γενικές αρχές των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

1
1. Ν. 1650 (ΦΕΚ 160/Α/86)

"Για την προστασία του περιβάλλοντος"


12. Αριθ. 69269/5387 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90)

"Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός ΕΠΜ και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986"


Η πλειοψηφία των άρθρων της Απόφασης αυτής έχουν αντικατασταθεί και αναθεωρηθεί με τις ανωτέρω διατάξεις.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


1. ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06)

"Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ ΕΟΚ..."

2.
Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/12-07-2021)

"Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ..."ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1. ΚΥΑ οικ.150559 (ΦΕΚ 1440/Β/16-06-11)

"
Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού"


ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ


1
ΚΥΑ Α.Π. 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018)

"Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων"

Κατατάσσει τις εγκαταστάσεις μεταποιητικών δραστρηριοτήτων (επαγγελματικά εργαστήρια, βιομηχανίες, κλπ) σε πέντε κατηγορίες από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς (Ο, Α1, Α2, Β, και C) και καθορίζει τα μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νεόδμητα κτίρια.


2
Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/07-05-2018)

"
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων"

Αφορά τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την ανέγερση νέων κτιρίων στο στάδιο έκδοσης της οικοδομιικής άδειας αυτών.3 Υπ.
αριθμ.3 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 529/Β/03-04-2015)

"
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού"


Καθορίζει τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού όπως θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εστιάσεως και ψυχαγωγίας, εκθέσεων, διαλέξεων, δικαστηρίων, συμβουλίων, εντευκτηρίων, λεσχών και χορού,κλπ που βρίσκονται σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν την ισχύ του Π.Δ. 71/1988.4. Υπ. αριθμ.6
/2018 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1576/Β/08-05-2018)

"Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών"

Αφορά την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικές αποθήκες χονδρικού εμπορίου και λοιπές δραστηριότητες Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ), των οποίων η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988.


5.
Υπ. αριθμ.8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 165/Β/26-01-2017)

"Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων"

Αφορά την λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988.


6
. Υπ. αριθμ.17 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 388/Β/19-02-2016)

"Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων"

Αφορά την λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε γραφεία που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988.


7
. Υπ. αριθμ.16 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2326/Β/29-10-2015)

"Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων"

Αφορά την λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εκπαιδευτήρια - εγκαταστάσεις όλων των βαθμών δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης, που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988.


8. Υ.Α. 12/2012 & 13/2012 (ΦΕΚ 1794/Β/6-6-2012)


"Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου (Β.Ε.) συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων".

"Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις".

Με τις ανωτέρω Υ.Α. καθιερώνεται η τήρηση Β.Ε. σε όλες πλέον τις εγκαταστάσεις ενώ η χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας θα γίνεται πλέον στις περισσότερες των περιπτώσεων κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.


9.
Υπ' αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 5519/Β'/29-11-2021)

"Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας ..."

Καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έγκριση/αρχειοθέτηση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και για την χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών. Επίσης, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή / έγκριση μελετών και χορήγηση πιστοποιητικών μέσω του πληροφοριακού συστήματος "
e-Άδειες".


ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α)

"Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις"


2. Κ.Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/1995 (ΦΕΚ 385Β)

"Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης"


3. Υ .Α. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/
44608/534 (ΦΕΚ 1976/Β/22-05-2020)

"Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής"


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017)

"Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις"


2.
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/Β/9-12-2013)

"Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου"


Εφαρμόζεται πλέον αποκλειστικά και μόνο για τα κέντρα διασκέδασης. Παράλληλα καταργείται η αρμοδιότητα των Συμβουλίων και τα κέντρα διασκέδασης αδειοδοτούνται και ελέγχονται από την εκάστοτε αρμόδιθα υπηρεσία.

3. Κ.Υ.Α. οικ.16228 (ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017)

"Απλούστευση και προτυτοποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων"

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ν.4056 (ΦΕΚ52/Α/12-03-2012) "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις".

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

2. Ν.4056/2012 Κωδικοποιημένος όπως τροποιήθηκε με τον Ν.4235/2014 & Ν.4442/2016

3. ΚΥΑ 1276/272404 (ΦΕΚ 4458/Β/09-10-2020)

"Καθορισμός τύπου και περιεχομένου εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων"

4. Ν.4859/2021 (ΦΕΚ 228/Α/27-11-2021)

"Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις"


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού