GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δυνάμει της KYA ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2019) "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών" (βλ. Νομοθεσία), οι δραστηριότητες της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της κείμενης περιβαλλοντικής κατάταξης (ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016) αδειοδοτούνται πλέον αυτοτελώς από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές υποδομές της 4ης ομάδας είναι :

 • Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε επικίνδυνα απόβλητα
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων
 • Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων (R1, D10)
 • Εγκαταστάσεις που εκετελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (R12,R13,D13,D15)
 • Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (ΣΜΑ)
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων που προορίζοταιγια ανακύκλωση
 • Πράσινα Σημεία
 • Κέντρα διαλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής (R12)
 • Εγκαταστάσεις ΚΔΑΥ
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (R3)
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικλων ή οργνανοχουμικών λιπασμάτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ
 • Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων1. Εγκατάταση δραστηριοτήτων

1.1. Χωρίς βεβαίωση χωροθέτησης

Στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες της ομάδας 4 είναι συμβατές με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, η εγκατάσταση αυτών γίνεται χωρίς να απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης.

Η συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις θεσμοθετημένες κατηγορίες χρήσεων γης αποτυπώνεται στον Πίνακα χωροθέτησης της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

1.2. Με βεβαίωση χωροθέτησης

Η βεβαίωση χωροθέτησης αποτελεί βεβαίωση ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας στις περιπτώσεις μη συμβατότητας με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για την εκκίνηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις -ΠΠΔ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης

α. Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της.

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα -γενική διάταξη εγκατάστασης- (κλ. 1:2000 έως 1:5000, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης), στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας, οι δραστηριότητες και οι υποδομές με τις οποίες γειτνιάζει, η πρόσβαση στην
εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της, ειδικά στις
περιοχές εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών.

2.
Λειτουργία δραστηριοτήτων

Σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας υπάγονται όλες οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 του ν. 4014/2011, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 με α/α 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10α, 11, 13, 14, 16 και 17 της υπουργικής απόφασης 37674/2016, όπως ισχύει (βλ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

Οι λοιπές δαστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς
γνωστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λειτουργία δραστηριοτήτων


α. Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

β. Τεχνική έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
β1. Το τοπογραφικό διάγραμμα (γενική διάταξη εγκατάστασης) που υποβλήθηκε για την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας, επικαιροποιημένο σύμφωνα με την κατασκευή της εγκατάστασης.
β2. Περιγραφή της δραστηριότητας (εισερχόμενα και εξερχόμενα απόβλητα ανά κωδικό ΕΚΑ, αντίστοιχες ποσότητες, αναλυτικό διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων, αέρια-στερεά-υγρά απόβλητα-παραγόμενα προϊόντα και διάθεσή τους κ.λπ.).
β3. Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ισχύς και μηχανολογική κάτοψη.
β4. Κατάταξη της δραστηριότητας σε α/α της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης 37674/2016, όπως ισχύει και είδος εργασιών ανάκτησης R ή/και Διάθεσης D.

γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων/εγκαταστάσεων, με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκειά τους, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας.

Β. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αποδεικτικά τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών και βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων, εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

γ. Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση.

δ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/89003/443/2018, Β’ 5674).

ε. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου
κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

στ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.

ζ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για τις μονάδες που αποθηκεύουν ή/και επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4042/2012.

η. Τεχνικο-οικονομική μελέτη υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και μεταφροντίδας της εγκατάστασης.

θ. Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού που θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας Πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται μαζί με την αίτηση έκδοσης έγκρισης λειτουργίας στην περίπτωση δραστηριοτήτων που υποχρεούνται σε έκδοση έγκρισης λειτουργίας είτε τηρούνται στον χώρο της εγκατάστασης στην περίπτωση δραστηριοτήτων που υποχρεούνται σε υποβολή γνωστοποίησης
.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού