GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν "....μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους". Κάτω από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε δραστηριότητας συντάσσεται η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Health Risk Assessment).

Η Έννοια της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, σαν μία δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο "πληροφοριακό μέσο", στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων.

Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, είναι το προϊόν μιας συνεχούς διαδικασίας, που εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από την φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας, εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων, σε σχέση με την προσαρμογή της τεχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις.

Στόχοι της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
- Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία

- Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών ή παρασκευασμάτων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας

- Διαπίστωση της καταλληλότητας των εφαρμοζόμενων μέσων

- Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον , ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μέτρα πέραν των υπαρχόντων

- Καθορισμός διαδικασίας διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

- Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης αρμοδίων αρχών, εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά με την εμφάνιση ατυχημάτων

- Προσαρμογή διαδικασιών παραγωγής, εξοπλισμού ατομικής προστασίας και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προδιαγραφές και απαιτήσεις προμηθευτών, πελατών, εργαζομένων, οργανισμών υγιεινής και ασφάλειας και εταιρικών συνδέσμων


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού