GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων δικαιούνται να εκτελούν μόνο οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του Ν. 3561 (ΦΕΚ 76/Α/2007) και διαθέτουν, νομίμως, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο γίνεται, κατ' επιλογή των επιχειρήσεων, από τις
προαναφερθείσες υπηρεσίες, στα διοικητικά όρια των οποίων, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την καταστατική τους έδρα ή ασκούν τη δραστηριότητα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3325/2005.

Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Ειδικό Μητρώο, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Κατηγορία Ι: Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις.

β) Κατηγορία II: Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.

γ) Κατηγορία III: Οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο ή φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό.

Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής

α. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας Ι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

αα) Αδεια λειτουργίας, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν.3325/2005.

ββ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γγ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

δδ) Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

β. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας II υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

αα) Εργοληπτικό πτυχίο 1ης Τάξης και άνω.

ββ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γγ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

δδ) Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

γ. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας III υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

γα. Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών της:

αα) Αδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του
N. 3325/2005.

ββ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γγ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

δδ) Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

γβ. Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνο φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό:

αα) Τεχνική επαγγελματική άδεια, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη δηλούμενη δραστηριότητα, των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση ή συνεργάζονται με αυτήν.

ββ) Βεβαίωση έναρξης εργασιών.

γγ) Τίτλο κυριότητας ή μισθωτικό ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύουν την ύπαρξη
επαγγελματικής στέγης της επιχείρησης.

δδ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

εε) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ) Αδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του
N. 3325/2005 της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εφόσον για τις εργασίες που εκτελεί απαιτείται συνεργασία με βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ή επαγγελματικό εργαστήριο. Αν επέλθει αλλαγή των στοιχείων της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ενημερώνεται υποχρεωτικά, για την αλλαγή αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο ισχύει για πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστήματα, με σχετική απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη. Για την ανανέωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται, κατά περίπτωση, ανωτέρω.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού