GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 85 Ν.4685/2020 (βλ. Νομοθεσία)


1. Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια.

Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας
να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4685/2020 (07-05-2020).

Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος


2. Για τη συλλογή και μεταφορά
επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 146163/2012 (Β’ 1537), απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε πλείονες της μιας Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή εφόσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(βλ. και Αδειοδότηση Περιβαλλοντικών Υποδομών)


Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.
(KYA
ΗΠ/13588/725 - ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) [βλ. Νομοθεσία]

Α. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων


1.α) Για τις εργασίες αποθήκευσης, επεξεργασίας και τις άλλες εργασίες αξιοποίησης ή/και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 3,4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.3010/2002, καθώς και με τις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο Β του παρόντος άρθρου άδειας.
Στις εργασίες αποθήκευσης περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποθήκευσης που διενεργούνται από λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. ε) της υπ’ αριθμ. 3418/07/2002 κοινής υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/59/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Δεν απαιτείται η έκδοση της ως άνω προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων:
i) σε εγκαταστάσεις οι οποίες αποθηκεύουν (προσωρινή αποθήκευση), επεξεργάζονται, αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι ίδιες τα επικίνδυνα απόβλητά τους στους χώρους παραγωγής των αποβλήτων
ii) σε εγκαταστάσεις οι οποίες στους χώρους τους αποθηκεύουν (προσωρινή αποθήκευση) και επεξεργάζονται / αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα κατά την παραγωγική τους διαδικασία.
Οι όροι για την πραγματοποίηση των εργασιών που αναφέρονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων.

2. Για τη λειτουργία των κινητών μονάδων, που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού ή κατόχου των αποβλήτων, δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Οι όροι για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών περιλαμβάνονται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται για τη λειτουργία της δραστηριότητας του παραγωγού ή κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων.

3. Για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Β. Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

1. Αρμόδια αρχή
α1) Για τις εργασίες επεξεργασίας, αξιοποίησης ή/και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται:
i) με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σε εγκαταστάσεις οι οποίες εκτελούν τις ως άνω εργασίες για λογαριασμό τρίτων ή και για λογαριασμό τρίτων
ii) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, σε εγκαταστάσεις οι οποίες επεξεργάζονται, αξιοποιούν ή/και διαθέτουν οι ίδιες τα επικίνδυνα απόβλητά τους.
α2) Δεν απαιτείται η χορήγηση της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο α1 άδειας σε εγκαταστάσεις οι οποίες επεξεργάζονται / αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα κατά την παραγωγική τους διαδικασία. Οι όροι για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων.
β1) Για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται άδεια.
i) Η άδεια για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων σε πλείονες της μίας Περιφέρειες ή εφ’ όσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μίας Περιφέρειες, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ii) Η άδεια για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων εντός μίας Περιφέρειας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών αυτής.
β2) Δεν απαιτείται η χορήγηση της ως άνω προβλεπόμενης άδειας:
i) σε εγκαταστάσεις οι οποίες αποθηκεύουν τα επικίνδυνα απόβλητά τους στους χώρους παραγωγής των αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση)
ii) σε εγκαταστάσεις οι οποίες στους χώρους τους αποθηκεύουν επικίνδυνα απόβλητα πριν την επεξεργασία / αξιοποίηση των αποβλήτων στην παραγωγική τους διαδικασία (προσωρινή αποθήκευση).
Οι όροι για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων.
γ) Για τη λειτουργία των κινητών μονάδων που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού ή κατόχου των αποβλήτων, δεν απαιτείται άδεια. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών εφαρμόζονται οι όροι της άδειας επεξεργασίας ή/και διάθεσης, η οποία χορηγείται στον παραγωγό ή κάτοχο των επικινδύνων αποβλήτων.

2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

2.1. Για τη χορήγηση της άδειας αποθήκευσης, επεξεργασίας και των άλλων εργασιών αξιοποίησης ή/και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από:
α) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά τους όρους της παραγράφου Α.1 του παρόντος άρθρου.
β) Μελέτη της οργάνωσης της εγκατάστασης, σύμφωνη με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, καθώς και με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
γ) Σε περίπτωση υπαγωγής της εγκατάστασης ή του χώρου στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «περί καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» (ΦΕΚ Β΄ 405/2000), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία ότι ο φορέας διαχείρισης έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
2.2. Για τη χορήγηση της άδειας συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από Μελέτη της οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς, καθώς και από στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.1741/1987 και στην υπ’ αριθμ. 71538/2868/1997 υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν, και στο π.δ. 104/1999. Η μελέτη και τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες εξειδικεύονται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
2.3. Για την χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαφίων 2.1. και 2.2 απαιτούνται επίσης:
α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο:
θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης
θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται καθώς και τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των προς διαχείριση αποβλήτων
θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς
θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, ως εξής:
• για την άδεια διάθεσης (εργασιών D1 έως D14): 1,5 εκ. ευρώ ετησίως
• για την άδεια αξιοποίησης (εργασιών R1 έως R12): 1,5 εκ. ευρώ ετησίως
• για την άδεια αποθήκευσης ή/και διασυνοριακής μεταφοράς: 1 εκ. ευρώ ετησίως
• για την άδεια συλλογής και μεταφοράς: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως
Σε περίπτωση κάλυψης περισσότερων της μιας εργασιών διαχείρισης το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό.
Για κάθε επί μέρους εργασία διαχείρισης ο φορέας διαχείρισης θα προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο φορέας διαχείρισης προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή ισόποση κατ’ ελάχιστον εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου.
Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένου αποβλήτου, κατά την συλλογή και μεταφορά (διασυνοριακή ή μη), ο φορέας διαχείρισης δύναται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
β) Παράβολο το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ως εξής:
• για την άδεια διάθεσης (εργασιών D1 έως D14), ύψους 1000 ευρώ
• για την άδεια αξιοποίησης (εργασιών R1 έως R12), ύψους 1000 ευρώ
• για την άδεια αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης, ύψους 500 ευρώ
• για την άδεια συλλογής και μεταφοράς ή/και διασυνοριακής μεταφοράς, ύψους 300 ευρώ.
Σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια αφορά περισσότερες της μιας εργασίες διαχείρισης το ύψος του χρηματικού παραβόλου είναι αθροιστικό.
Τα ως άνω ποσά των παραβόλων καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και εισπράττονται μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ και διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.
γ) Το ελάχιστο ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης και το ως άνω προβλεπόμενο χρηματικό παράβολο, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με την κατάθεση της αίτησης χορήγησης άδειας του παρόντος άρθρου και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονομίας και Οικονομικών.
2.4. Εκτός των στοιχείων που προβλέπονται στα εδάφια α, β και γ της παραγράφου Β.2.3 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή για την χορήγηση της άδειας, δύναται να ζητεί από τον ενδιαφερόμενο, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, καθώς και τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης από τα αρμόδια δημόσια εργαστήρια ή δημόσια ερευνητικά ιδρύματα ή διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια από τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και να επιβάλλει κάθε πρόσθετο όρο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας, όσο και μετά τη χορήγηση αυτής στην περίπτωση που παρά τα ληφθέντα μέτρα διαπιστωθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
2.5. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση για χορήγηση της άδειας, έστω κι αν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ιδίως όταν κρίνεται ότι η μελέτη οργάνωσης της εγκατάστασης ή του δικτύου συλλογής και μεταφοράς δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή.

Ισχύς της άδειας
α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο Β του παρόντος άρθρου άδεια χορηγείται μέσα σε διάστημα 50 ημερών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου για την έκδοση της άδειας οργάνου, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
β) Η διάρκεια ισχύος της άδειας του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησής της και δύναται να ανανεώνεται ανά τριετία. Για την ανανέωσή της ο φορέας πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι:
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, όπου απαιτείται
μελέτη οργάνωσης της εγκατάστασης ή του δικτύου συλλογής μεταφοράς, εφ’ όσον έχει επέλθει μεταβολή εν ισχύι ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή (όταν υφίσταται αναπροσαρμογή του ποσού), σύμφωνα με την διάταξη της περ. α της παραγράφου Β.2.3 του παρόντος άρθρου.
το παράβολο που προβλέπεται στην παρ. Β.2.3.β του παρόντος άρθρου.
γ) Η ισχύς της άδειας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού